Dječiji križni put

DJEČJI KRIŽNI PUT – svaki utorak u 18,00 sati. Križni put je naš hod prema križu Isusovu. I mi ga želimo posebno promotriti. Dogovoriti kako, tko i kada. Potrebno je odrediti 14 učenika koji će držati slike postaja, te one koji će predvoditi molitvu. U ovoj korizmi imat ćemo 6 križnih putova i to po školama. Križni put na Veliki Utorak molit ćemo svi zajedno. Treba potaknuti djecu da ostanu na misi je će propovijed biti upućena upravo njima