Odlazak župnika u mirovinu

Dana 22, svibnja 2023. godine uputio sam molbu nadbiskupu Đuri da želim ići u mirovinu. Nakon kapelanske službe u Bizovcu, župničke službe u Šljivoševcima, Slavonskom Brodu III. i IV. te u Osijeku 1. župa sv. Petra i Pavla apostola, Gornji grad, došao je kraj mog pastoralnog rada. Moja je želja da još jednu godina koja mi je preostala ostanem u pastoralu, ali zdravstvene poteškoće mi to ne dozvoljavaju, stoga Vas molim da me ove godine stavite u mirovinu. Na moju molbu nadbiskup je odgovorio 14. lipnja 2023. ”Ovime vam pozitivno odgovaram na Vašu molbu i obavještavamo Vas da ćete biti razriješeni službe župnika te umirovljeni danom 22. kolovoza 2023. godine”. ”Zahvaljujem onomu koji mi je za to dao snagu, našem Gospodinu Isusu Kristu, što me smatrao dostojnim povjerenja i uzeo me u svoju službu…(1.Tim.1,12)”, moto je moje mlade mise. Zahvalan sam Gospodinu za svaki dan svoga svećeničkog života i rada.