Župna kateheza prvopričesnika

Župna kateheza za prvopričesnike održava se petkom.

Evo i današnjeg rasporeda: OŠ V. Becića, u 9,00 ili 15,00 sati;

- OŠ I. Filipovića, u 9,00 ili 16,00 sati;

- OŠ Sv. Ane, OŠ F. Krežme i OŠ A. Mihanovića uvijek u 16,00 sati.