Klub MAMMAE Osijek

Klub žena liječenih na dojci MAMMAE Osijek je dragovoljna, neprofitna, humanitarna udruga za pomoć ženama oboljelim na dojci.

Sjedište je u Osijeku (Dom zdravlja Josipa Leovića 4). Sastaju se svake zadnje srijede u mjesecu, u 17 sati. Želja im je da se 5.II.2014 godine u 18,30 sati služi misa za sve žene obolje od raka na dojci. Pozivamo vas na ovu zajedničku molitvu.