Župna kateheza prvopričesnika

Župna kateheza za prvopričesnike održava se petkom.

Današnji raspored: - OŠ V. Becića, u 9,00 ili 16,00 sati;

                            - OŠ I. Filipovića, u 9,00 ili 16,00 sati;

                            - OŠ Sv. Ane, OŠ F. Krežme i OŠ A. Mihanovića uvijek u 16,00 sati.