45 godina svećeništva

Ove godine obilježavam značajnu obljetnicu, 45. godina svećeništva. 9. ožujka 1975. godine u đakovačkoj katedrali biskup mons. Ćiril Kos zaredio me za svećenika.  Mladu misu slavio sam u Štitaru, 1. svibnja 1975. godine. Prva mi je služba bila kapelansko mjesto u Bizovcu i to od 1. travnja 1975., do 15. travnja 1978., kada sam postao privremeni upravitelj iste župe i to do 31. srpnja 1978. Nakon službe kapelana i privremenog upravitelja župe Bizovac, 1. rujna 1978. imenovan sam župnikom župe sv. Grgura Velikoga u Šljivoševcima, gdje ostajem devet godina. Dekretom biskupskog ordinarijata u Đakovu od 15. lipnja 1987. godine, odlazim za župnika u Slavonski Brod u župu sv. Nikole Tavelića i sv. Josipa Radnika, djelujući kao župnik dvanaest i pol godina. Dekretom Biskupskog ordinarijata broj 1711/1999., od 30. 11. 1999. g. dijecezanski biskup đakovački i srijemski mons. Marin Srakić imenovao me novim župnikom župe sv. Petra i Pavla u Osijeku, Gornji grad.

Hvala svima koji su zajedno sa mnom, kroz proteklih 45 godina pridonosili životu i rastu svake od navedenih  župa i to na svim područjima. To su u prvom redu župni vikari, časne sestre, ŽP i ŽE vijeća, ministranti, svi zborovi, čitači, vjeroučitelji, katehete, voditelji pojedinih skupina, pazitelji konkatedrale… Svima hvala, radili smo i radimo zajedno na velikom poslanju koje smo dobili - voditi ljude Bogu.

Moto moje Mlade mise i moga svećeništva: »Zahvaljujem onomu koji mi je za to dao snagu, našem Gospodinu Isusu Kristu, što me smatrao dostojnim povjerenja i uzeo me u svoju službu…«( 1 Tim 1,12). Zahvaljujem i svima onima koji su mi pomogli na putu moga svećeničkoga života, mojim roditeljima, braći i sestrama, posebno bratu Josipu, mojem biskupu Ćirlu i nadbiskupu Marinu, koji su mi povjeravali zahtjevne župe, vjerujući da ću ispunit ono što su od mene očekivali, sadašnjem nadbiskupu Đuri, braći svećenicima s kojim sam u pojedinim dekanatima zajedno radio, svim vjernicima u župama u kojim sam djelovao, koji su se uključivali i svojim radom dali velik doprinos da sam mogao ostvariti sve ono što jedna župa traži od svoga svećenika. Moj put se nastavlja, koliko, to samo Gospodin zna. Hvala mu!