„Za sinodalnu Crkvu – u zajedništvu Kristova poslanja“ – Okružnica nadbiskupa Đure Hranića

ĐAKOVO (TU) – Nadbiskup đakovačko-osječki mons. Đuro Hranić uputio je u nedjelju, 17. listopada 2021. okružnicu svim svećenicima, zajednicama i vjernicima u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji prigodom otvorenja Sinode o sinodalnosti Crkve (2021. – 2023.) i početka sinodskoga savjetovanja. Okružnicu prenosimo u cijelosti:  

Draga braćo svećenici, redovnici i redovnice, dragi vjeroučitelji, dragi članovi župnih vijeća i župni suradnici, dragi članovi zajednica i crkvenih pokreta, draga braćo i sestre!

  1. Nedavno iskustvo naše biskupijske sinode. Nije bilo tako davno kad smo pod geslom: »Ti si Krist – za nas i za sve ljude!«u razdoblju od 1998. do 2003. godine svojom biskupijskom sinodom snažno zahvatili u životnu stvarnost naše nadbiskupije. „Bilo je to vrijeme u kojem je naša Crkva produbljivala svijest o svojoj vjerničkoj stvarnosti, o životnim i društvenim prilikama u kojima se nalazi (…) Ozračje sinodskoga hoda poticalo je među svim članovima Božjega naroda duh intenzivnije molitve, duhovnog i pastoralnog razlučivanja kao i snažnijega doživljaja kršćanskoga zajedništva“ (Dekret proglašenja sinodskih Izjava i odluka, 2008.). Važnost i značenje naše sinodske obnove snažno je istaknuo papa sv. Ivan Pavao II., koji nas je pohodio 7. lipnja 2003. te nas, slaveći Euharistiju u Osijeku, pozvao da plodove sinode „kao vjerni učenici Gospodinovi, u duhu Evanđelja“ ponesemo i ugradimo u put svoje vjere, pastoralnoga rada i crkvenoga života uopće. Tada smo, u pripravi, kao i u samom susretu sa Svetim ocem, svoju radost, otvorenost i vjernički zanos izražavali geslom „U zajedništvu Kristova poslanja“.
  2. Sinodalnost – izvorna i trajna oznaka Crkve. Sada, kad nas „u krilu Crkve sveopće“ papa Franjo poziva da pred iskustvo svoje vjere i crkvenoga zajedništva stavimo upravo pitanje sinodalnosti, tj. zajedničkoga hoda i sudjelovanja u Kristovu poslanju svih dijelova Božjega naroda – pastira, redovnica i redovnika, kao i svih Kristovih vjernika laika, osjećamo da konkretna iskustva naše biskupijske sinode trebamo prihvaćati kao dio života same Crkve, štoviše, pozvani smo otkrivati „sinodske korijene Crkve“, prepoznavati i živjeti njezinu trajnu „duboko sinodalnu narav“. Stoga je sada „Božja Crkva sazvana na Sinodu“, na „hod nazvan Za sinodalnu Crkvu: zajedništvo, sudjelovanje i poslanje“, koji je otvoren 9. i 10. listopada 2021. godine u Rimu, a 17. listopada započinje u svim biskupijama, kao pripremno razdoblje za XVI. redovnu opću skupštinu Biskupske sinode koja će se održati u listopadu 2023. godine. „Upravo je put sinodalnosti put koji Bog očekuje od Crkve trećeg tisućljeća“, poručuje nam papa Franjo, snažno nas podsjećajući na obnovu Crkve koju je u životnim prilikama suvremenoga svijeta predložio Drugi vatikanski koncil.

Svima nam je, draga braćo i sestre, po krštenju darovano jednako dostojanstvo u zajedništvu Kristove Crkve, po njemu smo u različitim ulogama i službama svi odgovorni za njezin život i poslanje. Upravo to, na poziv pape Franje, ovom Sinodom želimo obnoviti u srcu i stavu svakog vjernika, kao i u konkretnim prilikama i ozračju svih naših zajednica.

  1. Pripremni dokument i temeljni materijali za sinodsko savjetovanje.Tajništvo Biskupske sinode u Rimu za ovo pripremno razdoblje sinodskoga savjetovanja izdalo je Pripremni dokumentte Službeni priručnik za slušanje i razlučivanje u mjesnim Crkvama – „Vademecum“ za Sinodu o sinodalnosti, kao i prateće radne materijale koji rasvjetljuju sadržaj i smisao Sinode te daju praktične smjernice za njezino ostvarenje. Dokumenti i radni materijali prevedeni su brigom tajništva Hrvatske biskupske konferencije na hrvatski jezik i dostupni su na mrežnoj stranici sinoda.hbk.hr, kao i na posebnom dijelu o Sinodi na našoj nadbiskupijskoj mrežnoj stranici.
  2. Sinodsko savjetovanje u našoj nadbiskupiji i uloga Povjerenstva. Prema rasporedu tajništva Biskupske sinode predviđeno da posebni susreti sinodskoga savjetovanja budu upravo u mjesecima koji su pred nama te da pripremna etapa vezana uz XVI. skupštinu Biskupske sinode u mjesnim Crkvama završi do travnja 2022. godine. Na temelju tema koje je u Službenom priručniku (Vademecum) donijelo tajništvo Sinode u nadolazećem razdoblju trebat ćemo sada prirediti i proslijediti materijale s konkretnim upitnicima te većinom u studenome i prosincu, a najkasnije do početka veljače, provesti biskupijsko savjetovanje. Za tu svrhu u našoj nadbiskupiji uspostavljamo i posebno tijelo pod imenom Nadbiskupijsko povjerenstvo za sinodsko savjetovanje, sastavljeno od šest članova, čija će uloga biti promicati, koordinirati, pružati pomoć, pratiti dinamiku ostvarivanja sinodskoga savjetovanja u našoj nadbiskupiji te prikupiti rezultate savjetovanja i na kraju načiniti predviđenu „dijecezansku sintezu“ koja će biti upućena Hrvatskoj biskupskoj konferenciji. U pripremu i provedbu sinodskoga savjetovanja uključit će se sve službe i tijela suodgovornosti na biskupijskoj, župnoj i drugim razinama. Operativna logistika na biskupijskoj razini i u ovoj će prigodi biti povjerena našem Nadbiskupijskom pastoralnom centru.

Za što bolje odvijanje sinodskoga procesa u našim župnim zajednicama neka župnik, posavjetovavši se sa suradnicima, izabere jednu osobu koja će preuzeti ulogu župnoga povjerenika za sinodsko savjetovanje. Tamo gdje se smatra uputnim uza nj može biti i manji župni tim zadužen za promicanje sinodskoga savjetovanja u župi.       

  1. Molitva, uloga pastira i početak pripremne etape. Vama, dragi svećenici, koji u Božjem narodu vršite službu pastira na poseban način stavljam na srce ovaj osobiti sinodski put o sinodalnosti Crkve, da još plodnije mognete braću i sestre hrabriti, učvršćivati i voditi na putu vjere. Taj poticaj upravljam i vama, dragi poglavari i poglavarice, kao i svim voditeljima zajednica u našoj nadbiskupiji.

U misnim slavljima nadolazeće Misijske nedjelje, 24. listopada, kad je na poseban način u središtu upravo Crkva poslanja, pozivam sve svećenike da svoje župne zajednice upoznaju sa sadržajem ovoga pisma te vjernicima ukratko protumače značenje sinodskoga puta i potaknu ih na sudjelovanje. U misnom slavlju neka se zapjeva ili izrekne himan Duhu Svetomu te izmoli molitva „Stojimo pred tobom, Duše Sveti“, dodajući zaziv (ako je moguće pjevajući): „Blagoslovi nas, Bože!“ s odgovorom „U zajedništvu Kristova poslanja“. Ta molitva neka se u razdoblju sinodskoga savjetovanja moli u prigodi misnih slavlja i pobožnosti, napose na početku sinodskih susreta. Istodobno potičem da naše zajednice, kao i vjernici u pojedinačnoj molitvi, rado koriste Molitvu krsnoga poziva, dodajući jedan ili više zaziva „U zajedništvu Kristova poslanja“.

Moleći Gospodina da umnoži plodove naših susreta, uzajamnoga slušanja i suradnje, u zajedništvu jednoga Kristova poslanja, koje je ujedno i poslanje cijele Crkve, pozdrav vam i blagoslov!

+ Đuro Hranić, nadbiskup