SAKRAMENTI

Priprava i slavlje svetih sakramenata u Konkatedralnoj župi Sv. Petra i Pavla u Osijeku


KRŠTENJE

Sakrament krštenja prvi je i temeljni sakrament Crkve. On nas čisti od istočnog grijeha i daje nam posvetnu milost te po njemu postajemo Božja djeca, Kristovi braća i sestre, članovi Crkve. Kako bi se mogao slaviti sakrament krštenja potrebna je jasno izražena želja koju redovito u ime djeteta izražavaju roditelji uz obvezu da dijete odgajaju u vjeri. Njima se pridružuju krsni kumovi kao suradnici i pomoćnici u vjerskom odgoju djeteta.

Sakrament krštenja se u Konkatedrali slavi nedjeljom za vrijeme svete mise u 10.00 sati.  

Prethodno krštenje prijavljuju roditelji u župnom uredu najkasnije tjedan dana prije nedjelje kada žele da se dijete krsti. U župni ured kod prijave potrebno je donijeti: ”IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH” djeteta te ”POSVJEDOČENJE” o prikladnosti za krsnog kuma (koje se preuzima u župi kumova ili kumina krštenja).

Kateheza roditelja i liturgijska priprava je subotom uoči krštenja u župnom domu u 11.00 sati na kojoj sudjeluju svi roditelji čija se djece sutradan krste.

Roditelji koji nemaju zapreku za sakramentalnu ispovijed i kumovi se prije krštenja djeteta trebaju ispovijedati kako bi se mogli u krsnom slavlju pričestiti.


PRVA ISPOVIJED I PRIČEST

U Euharistiji se slavi spomen Isusove muke, smrti i uskrsnuća. Ona je vidljivo očitovanje našeg zajedništva s Bogom. U Euharistiji se sakramentalno slavi i obnavlja Isusova žrtva za naše spasenje. U njoj slušamo Božju riječ i hranimo se Isusovim tijelom i na taj se način najsavršenije sjedinjujemo s Njime kao njegovo otajstveno Tijelo – Crkva.

Sveta pričest za vjernike je najočitiji znak sjedinjenja s Isusom. Ona se može podijeliti i djeci koja umiju razlikovati običnu hranu od euharistije.

Prva pričest redovito se podjeljuje djeci oko desete godine života (3. razred osnovne škole). Priprava za prvu pričest započinje izborom i pohađanjem školskog vjeronauka te sudjelovanjem u župnoj katehezi. Neposredna priprava u župi započinje upisom u treći razred osnovne škole kada roditelji upisuju djecu i na katehetsku pripravu za slavlje prve ispovijedi i pričesti.

Priprava za ispovijed je skladno povezana s pripravom za prvu pričest, budući da prva ispovijed prethodi prvoj pričesti.

Župna kateheza za prvu ispovijed i pričest je svaki tjedan kroz školsku godinu na koncu koje se upriličuje slavlje Prve pričesti. Prvu pričest slavimo na drugu nedjelju u mjesecu svibnju.

Djeca koja nisu krštena u župi za pristupanje sakramentu Prve pričesti trebaju iz župe krštenja pribaviti ”POTVRDNICU” o krštenju.

Susreti s roditeljima prvopričesnika upriličuju se periodično; na početku katehetske godine, uoči Došašća i Korizme.

Ispovijed odraslih vjernika u Konkatedrali je uz večernje dnevne i sve nedjeljne svete mise.


POTVRDA (KRIZMA)

Potvrda ili Krizma sakrament je Duha Svetoga kojega prima krštena osoba nakon katehetske priprave. U Krizmi krštenik potvrđuje svoju vjeru koju su za njega ispovjedili roditelji na krštenju te prima puninu dara Duha Svetoga da bi mogao životom svjedočiti svoje opredjeljenje za Isusa Krista. Sakrament potvrde učvršćuje i osnažuje vjeru. Primiti sakrament potvrde znači biti spreman odvažno svjedočiti vjeru praktičnim vjerničkim životom.

Priprava za krizmu započinje izborom i pohađanjem školskog vjeronauka te sudjelovanjem u župnoj katehezi. Neposredna priprava u župi započinje u osmom razredu kada roditelji upisuju djecu u prvu pripravnu godinu. Župna kateheza za krizmu traje kroz osmi razred osnovne škole (jedan susret mjesečno) i nastavlja se kroz prvi i drugi razred srednje škole (dva puta mjesečno).   

Podjela sakramenta krizme slavi se na Drugu uskrsnu nedjelju pri koncu drugog razreda srednje škole. Djeca koja nisu redovito pohađala školski vjeronauk i župnu katehezu mogu se i u višim razredima škole pridružiti katehetskoj skupini i nakon pouke pristupiti sakramentu krizme.

Djeca koja nisu krštena u župi za pristupanje sakramentu krizme trebaju iz župe krštenja pribaviti ”POTVRDNICU” o krštenju. Jednako tako i krizmeni kumovi trebaju iz župe krštenja pribaviti ”POSVJEDOČENJE” o prikladnosti za krizmenog kuma (koje se preuzima u župi kumova ili kumina krštenja).

Kateheza krizmanika određuje se prema rasporedu svake školske i katehetske godine.


BOLESNIČKO POMAZANJE

Smisao bolesti i patnje u Božjem naumu spasenja vjernici otkrivaju u Isusu Kristu. Evanđelje nam svjedoči o njegovoj brizi za bolesne na duši i tijelu. Isus je svojoj Crkvi povjerio da bude uz one koji su bolesni. Stoga Crkva ima zadaću bolesnike osnažiti u Isusovo ime i zajamčiti im Njegovu blizinu.

To redovito Crkva čini u sakramentu bolesničkog pomazanja. Njime bolesna osoba prima milost Duha Svetoga da izdrži patnju i lakše podnese boli. Istovremeno, ako se bolesnik može ispovijedati, tada mu se sakramentalno opraštaju i grijesi.

Bolesničko pomazanje nipošto ne treba shvaćati kao ‘posljednje’, nego kao Isusovu ispruženu ruku patniku i osnaženje u bolesti. Tako konačno i glasi molitva dok se bolesnik pomazuje: ”Ovim svetim pomazanjem i svojim preblagim milosrđem neka te Gospodin milošću Duha Svetoga pomogne. Neka te oslobođena od grijeha spasi i milostivo pridigne.”

Bolesničko se pomazanje može primiti i prije teže operacije, a osobito je dobro da ga prime stari i nemoćni.

Obitelj koja ima bolesnu osobu u svome domu neka pozove svećenika i time pokaže brigu za spasenje osobe koja je bolesna.

Ukoliko je pak osoba uistinu nasmrt bolesna i tada, ako se i ne može ispovijedati, može primiti pomazanje i ‘popudbinu’.

U bolnici djeluje bolnički kapelan koji obilazi bolničke odjele i spreman je podijeliti svete sakramente. Ako je bolesnik u kući treba pozvati svećenike iz župe.  


ŽENIDBA

Sakramentom ženidbe dvoje ljudi žele se jedno drugome darovati neopozivo i do kraja života. Ženidba je znak i simbol Božje vjerne ljubavi prema njegovu narodu. Kršćanska ženidba je znak Saveza ljubavi što ga je Bog sklopio s čovječanstvom u Isusu Kristu. Ženidba na otajstven način izražava vjeru i nadu muža i žene da njihova ljudska ljubav može postati mnogo više nego što jest jer se temelji na Božjoj ljubavi i vjernosti. Djelitelji sakramenta ženidbe jesu sami supružnici jer se ona sklapa privolom koju oni izražavaju jedno drugom pred svjedocima i službenikom Crkve.

Priprava za ženidbu treba biti savjesna i odgovorna jer se radi o cjeloživotnoj odluci. U pripravu se svakako uklapa i ono što Crkva nudi zaručnicima kao dragocjenu pomoć u periodu prije sklapanja sakramenta. Stoga je važno da zaručnici, budući supružnici, prije ženidbe sudjeluju u ”Tečaju priprave za ženidbu” koji se organizira u više župnih središta.

U Konkatedralnoj župi ‘Tečaj’ se održava u veljači, svibnju, rujnu i studenom svake godine (ponedjeljkom i utorkom u 19.00 sati kroz tri tjedna – ukupno šest susreta). Točan termin početka Tečaja unaprijed se objavi. Za sudjelovanje na ‘Tečaju’ nije potrebna prijava unaprijed, nego se zaručnici prijavljuju na prvom susretu.

Svi koji žele sklopiti sakrament ženidbe u Konkatedrali neka s pažnjom pročitaju i sljedeće upute:

1. Konkatedrala u Osijeku je prvenstveno župna crkva te mjerodavnost za sve sakramente koje se slave u njoj ima ”Župa sv. Petra i Pavla” u Osijeku. Stoga se u njoj prvenstveno mogu vjenčati oni zaručnici koji imaju prebivalište na području župe. Ako je mjesto prebivališta zaručnika izvan ove župe tada je potrebno od vlastitih župnika dobiti pismeno dopuštenje za vjenčanje izvan vlastite župe.

2.Datumi i termini vjenčanja mogu se upisati nakon 1. studenoga tekuće godine za sljedeću godinu. Oni zaručnici koji nemaju mjesto prebivališta u Župi sv. Petra i Pavla termin mogu rezervirati tek nakon što imaju ranije spomenuto pismeno dopuštenja svojih župnika.

3. Nakon što je rezerviran termin, zaručnicisu dužni najkasnije mjesec i pol dana prije! predviđenog termina u ovaj župni ured donijeti:j krsne listove koji ne smiju biti stariji od šest mjeseci (ako nisu kršteni u konkatedralnoj župi), k izvode iz Matičnog ureda (ili ako su ranije civilno vjenčani onda vjenčani list) i l potvrde o pohađanju Tečaja priprave za ženidbu.

4. Nakon što se u župnom uredu podatci unesu u ženidbeni postupak, zaručnici obavljaju sa svećenikom ‘ispit zaručnika’ – i to najkasnije tri tjedna prije termina vjenčanja –  te tada župniku svoga prebivališta odnose ‘ženidbeni navještaj’. Ljubazno molimo da se svi gore navedeni termini poštuju.

5. Uoči samog vjenčanja zaručnici trebaju sudjelovati na liturgijskoj pripravi koja se održava zajednički za sve koji narednog vikenda imaju vjenčanje. Ova priprava je u župnom uredu srijedom u 11.00 sati.

6. Zbog uobičajeno velikog broja vjenčanja u Konkatedrali u pojedinim danima, predviđeno vrijeme koje možemo omogućiti mladencima za vjenčanje je pola sata. Stoga je iznimno važno da svi mladenci budu točni u dolasku. Iz istoga razloga čestitanje mladencima nakon obreda nije moguće upriličiti u Konkatedrali.

7. Obred vjenčanja je sakramentalni čin i potrebno je paziti na svetost prostora i svetost sakramenta. Pozivamo na dolično i prikladno odijevanje i ponašanje svih uzvanika. Jednako tako potrebno je očuvati čistoću prostora u konkatedrali i ispred nje te nije dopušteno bacanje konfeta i sličnog. Time se pokazuje i solidarnost prema drugim mladencima koji žele ući u čistu i urednu crkvu.

8. Glazbena pratnja na obredu vjenčanja u načelu je orguljska pratnja u organizaciji župe. Ostali aranžmani pjevanja ili sviranja mogu se iznimno pojedinačno dogovoriti sa župnikom na ‘Ispitu zaručnika’! Glazba koja nije sakralna, instrumentalna ili vokalna, ne može se izvoditi u obredu vjenčanja, jer je vjenčanje sakrament Crkve.     

9. Nama u župi je kao i vama stalo da slavlje sakramenta ženidbe bude svečano i dostojanstveno, zato samo zajedničkom suradnjom možemo učiniti da tako i bude. Za pitanja ili eventualne nejasnoće na raspolaganju smo na telefon i e-mail župe.


Sakramenti Crkve uvijek su ‘živi doticaj’ s Bogom, stoga ih tako i treba doživljavati. Oni nisu samo naše privatno slavlje, već su uvijek svjedočanstvo i odraz vjere. Stoga u pristupu svakom sakramentu valja ponajprije pobuditi u srcu vjeru i čežnju za susretom s Bogom. Tada će i milost Božja po primanju sakramenta biti djelotvorna i vidljiva.